พบกับ 300 (ขุนศึก)น้อยๆ ที่เข้าร่วมค่ายฤดูร้อนในประเทศเกาหลีเหนือ!!

ถ้าพูดถึงเรื่องการไปเข้าค่ายภาคฤดูร้อนนั้น เพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th...