พบกับ A-KAMP47 ที่พักชั่วคราวสุดแนวสำหรับคนไร้บ้านในประเทศฝรั่งเศส

 ...