พยายามเนาะ…เรื่องป่วนๆ ว่าด้วยการนำมือถือเข้าห้องสอบ

 ...