พลาดไม่ได้!! รวมคำศัพท์แสลงทางธุรกิจที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน

  สำหรับเรื่องราวดีๆ ที่นำมาฝากเพื่อนๆ...