ฟูจิสึ มอบทุนอบรมผู้นำ

The Fujitsu Scholarship เป็นทุนที่มุ่งพัฒนาความเป็นผู้นำองค์กร เพื่อนำไปสู่การประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 โดยให้ผู้สนับสนุนได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับ Postgraduate ในโปรแกรม East-West Knowledge Leaders Program ทั้งนี้ผู้ขอทุนต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาพอสมควร เดทไลน์ในการสมัครคือ วันที่ 31 ม.ค.2552

JAIMS (Japan-America Institute of Management Science) เป็นผู้ที่สนับสนุนในการให้ทุน ซึ่งตั้งอยู่ที่ Honolulu, Hawaii

โดยผู้ที่ต้องการได้ทุน Fujitsu Scholarship ก่อนอื่นจะต้องสมัครขอ Admission ในการศึกษาในโปรแกรม EWKLP หรือ East-West Knowledge Leaders Program จาก JAIMAS

คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังต่อไปนี้

-?จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ

-?Cumulative grade point average of 3.0 on a 4.0 scale

-?A minimum TOEFL score of 577/233/90 (paper/computer/Internet) TOEIC score of 750, or IELTS overall band test result of 6.5 or higher

โดยต้องสอบในช่วงระหว่างเดือนม.ค.2007-ม.ค.2009 (ยกเว้นผู้ที่จบจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน)

-?มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี

ผู้สนใจ สามารถเข้าไปหาข้อมูล

และขั้นตอนในการดำเนินการสมัคร ได้ที่

เว็บไซต์: http://www.fujitsu.com/global/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ