ฟูจิสึ มอบทุนอบรมผู้นำ

The Fujitsu Scholarship เป็นทุนที่มุ่งพัฒนาความเป็นผู้นำองค์กร...