มจธ. รับสมัครทุนการศึกษา?เพชรพระจอมเกล้า? ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา ?เพชรพระจอมเกล้า? ส่วนทุนการศึกษาส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน ประจำปีการศึกษา 2552? โดยรับสมัครเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 เท่านั้น? สนใจDownload ใบสมัครและรายละเอียดได้ที่? www.kmutt.ac.th/guidance ภายในวันที่ 3 – 17 กรกฎาคม 2552

ข้อมูล ทุนการศึกษา ?เพชรพระจอมเกล้า? ส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเด่นมหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษา แก่นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความสามารถด้านวิชาการ? ดีเด่นจํานวนประมาณ 80 ทุนการศึกษา ทุนละ 45,000 บาท/ปี

เอกสาร http://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=WHgCjUojOg.doc

ที่มา http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=200904000654

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ