ม.ชินวัตร มอบทุนการศึกษา ป.ตรี 50 ทุน

มหาวิทยาลัย ชินวัตร รับสมัครชิงทุนการศึกษา 50 ทุน 50 ล้านบาท เรียนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี โดยรับถึง 18 กันยายน 2552 มหาวิทยาลัยชินวัตร ร่วมกับ มูลนิธิไทยคม มอบโอกาสทางการศึกษา สร้างอนาคตเยาวชนไทยเรียน International Programs แบบไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ในสาขาวิชาชีพที่ประเทศไทย และ ทั่วโลกต้องการ

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังต่อไปนี้
1.มีสัญชาติไทย
2.กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
3.มีความสามารถที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรีจนจบได้

เอกสารการสมัคร
-ใบสมัครสอบชิงทุนการศึกษา
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาใบแสดงผลการเรียน
-รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


กำหนดการ
ปิดรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552
สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 30 กันยายน 2553
สอบสัมภาษณ์ และเข้าแคมป์
วันเสาร์ที่ 3 ? วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2552
ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุน
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2552
ทำสัญญาทุน
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552

ผู้สนใจ สามารถส่งเอกสารการสมัคร ไปได้ที่
มหาวิทยาลัยชินวัตร? 99 หมู่ 10 ต.บางเตย
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
เว็บไซต์: http://www.siu.ac.th

สถานที่สอบ:
มหาวิทยาลัยชินวัตร? 99 หมู่ 10
ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
http://www.siu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ