ม.ฟลอริดา มอบทุน ป.โท สาขาสิ่งแวดล้อม

The University? of Central Florida เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทุนที่จะนำเสนอความหลากหลายทางด้านความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา

ทุนระดับปริญญาโททางสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้นำความรู้ ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาให้กับหน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน

และที่สำคัญก็คือ การดำเนินตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งถือว่าในยุคปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่จบระดับปริญญาโทก็สามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้

นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังเหมาะสมสำหรับครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองด้วย

ทุนการศึกษาที่มอบให้นี้ ผู้ได้รับทุนจะเข้าศึกษาในช่วงต่าง ๆ ดังนี้คือ

– ช่วงใบไม้ผลิ ปี 2009
– ช่วงซัมเมอร์ ปี 2009
– ช่วงใบไม้ร่วง ปี 2009

โดยจะเข้าศึกษาพร้อม ๆ กับนักศึกษาทั่วไป โดยค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากทุนการศึกษานี้จะเริ่มในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2009

หลักสูตรดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสวิเคราะห์และวิจัยรวมไปถึงเรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งด้วยชีวภาพของฟลอริดาเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้? จุดเด่นของหลักสูตรนี้อยู่ที่เหมาะสมกับผู้ที่สนใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบนโยบายของภาครัฐ

เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัครขอรับทุน ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
– จดหมายรับรองการรับเข้าศึกษาต่อจากทางมหาวิทยาลัยฟลอริดา
– คะแนนสอบ TOEFL

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 15 มกราคม 2009
สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Graduate admission Lauren Heunis
E-mail: [email protected]
เว็บไซต์: www.students.graduate.ucf.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ