มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงาน OPEN HOUSE

สาขาชีวเคมีทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดงาน OPEN HOUSE ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551

ณ ภาควิชาชีวเคมี? คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาควิชาชีวเคมี? คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวนไม่เกิน 10 คน เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ และเข้ารับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับ

– วิธีการสมัครเพื่อศึกษาต่อระดับ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
– คุณสมบัติของนักศึกษาที่เหมาะสม
ทุนการศึกษา
– หัวข้อวิทยานิพนธ์ ฯลฯ

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมงาน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อ.ภก.สมคิด? เจนกลาง
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร 089-5711602
ภายในวันพฤหัสที่ 20 พฤศจิกายน 2551

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ