มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศโครงการรับตรงนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา 2558

  วันนี้เราก้มีข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรับตรงดีๆ มาฝากเพื่อนๆ...