มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับตรงโครงการวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

มาอัพเดทกันต่อกับโครงการรับตรงดีๆ กับทาง ScholarShip.in.th เลยนะครับ...