มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบทุนวิจัยในต่างประเทศ มูลค่ากว่าล้านบาท!!

สวัสดีครับชาว ScholarShip ทุกคน วันนี้เรามีข่าวดีเป็นพิเศษสำหรับใครที่กำลังเรียนปริญญาโทอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะเลยนะครับ

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย มีทุนการศึกษาอยู่จำนวนหนึ่ง และต้องการจะมอบให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไปทำการวิจัยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ในการทำงานให้มากขึ้น

ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งรวมไปถึงค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะอยู่ในวงเงิน 1,000,000 บาทครับ

ทีนี้มาดูคุณสมบัติของผู้สมัครที่กำหนดไว้กันเลยครับ
– มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ได้รับการตอบรับจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัย
– แผนการทำวิจัยในประเทศที่จะเดินทางไป ต้องไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
– ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับทุนในลักษณะนี้มาก่อน

นอกจากคุณสมบัติเบื้องต้นสี่ข้อนี้แล้ว ยังมีข้อกำหนดปลีกย่อยอื่นๆอีก เช่น การจ่ายเงินสมทบบางส่วนในเรื่องของค่าเอกสาร หรือเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้

ในส่วนนี้จึงอยากจะให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าไปทำการศึกษาเงื่อนไขอย่างละเอียดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
http://portal.gs.kku.ac.th/index.php/news-scholarships/655–2556

รายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในเว็บแล้วครับ

หวังว่าคงจะถูกใจกันนะครับ และคอยติดตามการอัพเดทข่าวทุนการศึกษาใหม่ๆแบบนี้ได้ทาง www.ScholarShip.in.th กันทุกวันครับ ^^

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ