มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายประกาศรับสมัครโครงการรับตรง 2558

 

ในส่วนของอีกหนึ่งโครงการรับตรงของวันนี้เป็นโครงการดีๆ จากทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายจ้า ใครกำลังหาที่เรียนอยู่ล่ะก็มาดูไปพร้อมๆ กันเลยนะครับ

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ดําเนินการเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2558  นี้ครับ

 

โดยโครงการนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 –9 มกราคม2558 ใครสนใจก็สมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้เลย

 

247717_477359652298861_2001567433_n

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – เป็นผู้ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 – ต้องเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาค หรือ 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 2.75

 

โดยเพื่อนๆ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ