มหาวิทยาลัยชินวัตร มอบทุน ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยชินวัตร มีความยินดีที่จะมอบทุนการศึกษาสำหรับค่าหน่วยกิจตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโทและระดับประกาศนียบัตรในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (Teaching English as an International Language) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โดยรายละเอียดของทุนการศึกษาที่จะมอบให้มีดังนี้

1.ทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรสำหรับข้าราชการและคนไทยที่มีคะแนนเกียรตินิยมหรือผมการเรียนในลำดับ 10% แรก ของชั้นในระดับปริญญาตรี โดยการเรียนในแผนวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนศึกษาเต็มเวลา

2.ทุนการศึกษา 75% ของค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรสำหรับข้าราชการ และคนไทยที่มีผมการเรียนในลำดับ 20% แรกของชั้นโดยการเรียนในแผนวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียนศึกษาเต็มเวลา

3.ทุนการศึกษา 50% ของค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรสำหรับข้าราชการทั่วไป และบุคคลที่มีผลการเรียนในลำดับ 40% แรกของชั้น

4.ทุนการศึกษา 25% ของค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ทั้งแผน ก และแผน ข ที่มีผลการเรียนในลำดับ 50% แรกของชั้น

ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชินวัตร โดยผู้ที่ได้รับทุนมิต้องมีข้อผูกมัดในการใช้ทุนอย่างใดทั้งสิ้น

ส่งใบสมัครได้ถึงวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551

ข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 02-949-2413 (คุณภัทราพร), 02-949-2412(คุณพรสุรางค์)

Email: grad@shinawatra.ac.th

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

เว็บไซต์: http://www.shinawatra.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ