มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาในโครงการรับตรง ปริญญาโท-เอก 2557

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ วันนี้ทาง ScholarShip.in.th ก็ได้นำข่าวเกี่ยวกับโครงการรับตรงดีๆ มาฝากกันอีกเช่นเคยจ้า ซึ่งรอบนี้เป้นโครงการของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดจะน่าสนใจมั้ยไปชมกันเลย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่กำลังจะเข้ามาถึงนี้เลยจ้า

สำหรับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 จำนวนกว่า 30 สาขาวิชาด้วยกัน โดยจะปิดรับสมัครวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 นี้

 

tu

 

ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ