มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศเปิดรับโครงการรับตรง 2557

วันนี้ทาง ScholarShip.in.th จะนำข่าวโครงการรับตรงดีๆ มาฝากเพื่อนๆ กันนะครับ สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผม รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาชมกันเลยดีกว่า

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศเปิดรับสมัครโครงการรับตรง สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 นี้ โดยจะเปิดให้กับทั้งนักศึกษาจากทั่วประเทศเลยจ้า

สำหรับโครงการรับตรงนี้จะเปิดรับสมัครจำนวนกว่า 120 คนด้วยกันเลยนะครับ ซึ่งจะมีกำหนดการณ์เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 28 กรกฏาคม 2557 ครับ

 

215644-51035ea2675b5

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
– วท.บ.เคมี จำนวน 50คน
– วท.บ.ชีววิทยา จำนวน 50 คน
– วท.บ.ฟิสิกส์ จำนวน 10 คน
– วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(อิเล็กทรอนิกส์)  จำนวน 5  คน
– วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน) จำนวน 5  คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จากทั่วประเทศ
 – มีสัญชาติไทย
 – ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 – เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 – ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียนเป็นประจำ

 

8 cimg0074

 

หลักฐานการสมัคร
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1)
– ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัคร)
– ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระค่าสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 29 กรกฎาคม  2557)

 

การยื่นใบสมัคร
– ยื่นและชำระค่าสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ยื่นใบสมัครทางอีเมล์โดยสแกนใบสมัครและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์ ได้ทางอีเมล์[email protected]
– ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ถึงรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   คณะวิทยาศาสตร์  ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย  จ. มหาสารคาม 44150

 

สอบถามเพิ่มเติม 043754247 ,043754248, 043754333-40 ต่อ 1142,1155

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
โครงการรับตรง
ใบสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ