มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรอินเตอร์ เปิดรับสมัครรับตรง-ทุน 2557-2558

สำหรับโครงการรับตรงต่อไปที่ ScholarShip.in.th คัดสรรมาให้น้องๆ นั้นมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลจ้า ใครที่กำลังอยากเรียนต่อกันที่นี่อยู่ล่ะก็ ขอบอกไว้เลยว่าพลาดไม่ได้เลยแหล่ะ

มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรอินเตอร์ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกน้องๆ นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 เพื่อเข้าเป็นนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557-2558 นี้

สำหรับโครงการนี้จะเปิดเฉพาะในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติเท่านั้น ซึ่งจะเปิดทั้งหมดจำนวน 19 สาขา สมัครได้ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2557 จ้า

 

1

 

หลักสูตรที่เปิด
หลักสูตรศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา การศึกษาระหว่างประเทศ, การผลิตแอนิเมชั่น, การผลิตภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และนิเทศศิลป์
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาการจัดการการบริการนานาชาติ, การเงิน, ระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด และ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เคมี, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และฟิสิกส์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติยังมีทุนการศึกษาแก่ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก อาทิ
ทุนก่อนเข้าเรียน ได้แก่ ทุนส่งเสริมการเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ทุนเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์พัฒนา และทุนนักศึกษาพิการ
ทุนระหว่างเรียน ได้แก่ ประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษาเรียนดี ทุนสำหรับนักศึกษาที่ทำกิจกรรม ทุนทูตภาษาต่างประเทศ ทุนส่งเสริมผู้นำเยาวชน ทุน MUIC Young Ambassadors และทุนโครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS)

 

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยรับสมัครและจัดสอบ

Tel: 0-2441-5090 ต่อ 1124, 1327, 1245 หรือสมัครผ่านเวปไซต์ได้ที่ เว็บไซต์หลัก

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ