มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเปิดรับสมัครโครงการรับตรง 2557 ยื่นคะแนนด้วยตนเอง

สวัสดีครับวันนี้ ScholarShip.in.th ขอนำเสนอโครงการรับตรงดีๆ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เพื่อนๆ กันสักหน่อยนะครับ สำหรับรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเรามาชมไปพร้อมๆ กันเลยนะจ๊ะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกน้องๆ นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 เพื่อเข้าเป็นนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) โดยวิธียื่นคะแนน สมัครด้วยตนเองเลยจ้า

สำหรับการยื่นคะแนนสมัครด้วยตนเองสามารถทำได้ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฏาคม 2557 เท่านั้นนะจ๊ะ เวลาที่เหลืออีกไม่กี่วันนี้น้องๆ ก็เตรียมตัวกันได้เลย

 

165774-e1

 

สาขาที่เปิด
– วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
– เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
– เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตรภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ)
– แพทยศาสตรบัณฑิต
– เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
– นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
– วิศวกรรมเคมี
– วิศวกรรมเครื่องกล
– วิศวกรรมไฟฟ้า
– วิศวกรรมโยธา
– วิศวกรรมอุตสาหการ
– วิศวกรรมชีวการแพทย์
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– ดุริยางคศาสตร์สากล
– ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์ไทย
– ศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์สากล
– ดนตรีศึกษา (กศ.บ. 5 ปี)
– นาฎศิลป์ (กศ.บ. 5 ปี)
– ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการนี้ได้ที่นี่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ