มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศเปิดรับสมัครโครงการรับตรงโควตาพิเศษ 2558

 

โครงการรับตรงดีๆ ต่อไปที่ทาง ScholarShip.in.th นำมาฝากเพื่อนๆ ส่งตรงมาจากทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเลยคครับผม ว่าแล้วเรามาดูกันเลย

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2558  โดยสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ได้เลยจ้า

 

สำหรับโครงการนี้จะมีกำหนดการณ์ในการเปิดรับสมัครภายในวันที่ 1 กันยายน – 27 ตุลาคม 2557 นี้เท่านั้นนะครับ

 

8859_20110825p1

 

ผู้สนใจสามารถทำการสมัครได้ที่ ทำการสมัคร และ ทำการสมัคร

 

โดยหลักๆ แล้วทางมหาวิทยาลัยก็จะใช้คะแนนในส่วนของ GAT/PAT ครับ โดยสามารถทำการสมัครสอบได้ที่นี่เลย สมัครสอบGAT/PAT

 

รายละเอียดในแต่ละคณะ
คณะอักษรศาสตร์ สมัครวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศล (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)

คณะศึกษาศาสตร์ สมัครวิชา 85 GAT ความถนัดทั่วไป (ทุกสาขาวิชา) และสมัครวิชา 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัครวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาปิโตรเคมี และวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครวิชา 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (สาขาวิชาเอกการโฆษณา, การลูกค้าสัมพันธ์,วารสารและหนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส สมัครวิชา 78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (สาขาวิชาเอกการโฆษณา, การลูกค้าสัมพันธ์,วารสารและหนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ เลือกสอบภาษาเยอรมัน)

 

20131025172440

 

รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2558
แบบฟร์อมส่งใบสมัครสอบ (สำหรับโรงเรียน)
ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับโรงเรียน)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ