มหาวิทยาลัยหนานจิง มอบทุนเรียนต่อป.โท-เอก ประเทศจีน

โครงการทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหนานจิง (Nanjing University) ในประเทศจีน ทุนการศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวจีนและชาติอื่น ๆ ทั่วโลก ตลอดจนพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและทั่วโลกในด้านการศึกษา? เทคโนโลยี วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ดังนี้
– เป็นนักศึกษาต่างชาติ
– มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (4 ปี) สำหรับการสมัครหลักสูตรปริญญาโท และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับการสมัครหลักสูตรปริญญาเอก
– ผู้สมัครจะมีความสามารถทางภาษาจีน สามารถใช้ในการสื่อสารและการเรียนได้เป็นอย่างดี
– นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในประเทศจีนในปัจจุบันไม่มีสิทธิยื่นขอทุนการศึกษา
– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาหรือเงินทุนอื่น ๆ ในประเทศจีนระหว่างปีการศึกษา 2012-2013

สิ่งที่ผู้รับทุนจะได้รับ
– อัตราค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับนักเรียนทุน ระดับปริญญาโท 1,700 หยวน และปริญญาเอก 2,000 หยวน
– ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนรัฐบาลจีนเป็นผู้ออกให้
– สภาทุนการศึกษาของจีนช่วยดูแลจัดการในเรื่องการประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา
– ที่พักฟรีในหอพักนานาชาติของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่รับทุนการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
– แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมด้วยรูปถ่ายล่าสุด
– ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริงและประกาศนียบัตร (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
– จดหมายรับรองจากอาจารย์ในสถานศึกษาระดับสูงสุด
– ใบรับรองแพทย์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
– พรินต์รหัสประจำตัวผู้สมัครขอทุน พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
เอกสารข้างต้นจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากเป็นภาษาอื่นต้องแนบมาพร้อมกับฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่ระบบในระบบการสมัครออนไลน์ โดยทำการลงทะเบียนและสมัครทางออนไลน์เพื่อขอรหัสประจำตัวผู้สมัคร ได้ที่ http://laihua.csc.edu.cn หลังจากที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร จะต้องคลิกที่ปุ่ม “ส่ง” (submit) และพิมพ์ใบสมัครออกมา

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารการสมัครไปยังผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยตามที่อยู่ข้างล่าง? เอกสารที่ยื่นสมัครจะไม่ถูกส่งกลับ

รับสมัครระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์ทางการของมหาวิทยาลัยหนานจิงที่ http://hwxy.nju.edu.cn/English/Default.aspx ภายในเดือนมีนาคมปี 2012 เริ่มเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กันยายนปี 2012

ยื่นใบสมัครได้ที่
Miss Zhou Chunyue, Scholarship Coordinator, Institute for International Students, Nanjing University, 22 Hankou Rd, Nanjing, P.R.C. 210093
Tel: +86-25-83593586
Fax :+86-25-83316747
E-mail: zhoucy@nju.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ