มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ให้ทุนเรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์

คณะ วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย University of Technology Sydney ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา Full Degree Scholarships เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยทุนการศึกษามีระยะเวลา 5 ปีตามหลักสูตร และครอบคลุมทั้งช่วงการฝึกงานระหว่างศึกษาในชั้นปีที่ 2 และปีที่ 4

ทุนการศึกษาเปิดรับสมัครทุกเดือนพฤศจิกายน โดยพิจารณาจาก
1. เป้าหมายการศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์
2. ความเป็นผู้นำ
3. มีทักษะการสื่อสารดี
4. มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา
5. บทบาทการมีส่วนร่วมในชุมชน

หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 ตุลาคม 2009


ผู้สนใจศึกษาต่อดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
http://www.eng.uts.edu.au/scholarships/UG.htm

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ