มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา มอบทุนระดับป.โท สำหรับนักศึกษาจากอาเซียน

มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น มอบทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษาในโรงเรียน แก่ครู และผู้บริหารการศึกษาโดยผู้รับทุนต้องเป็นพลเมืองของอาเซียน อายุน้อยกว่า 35 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2555)

ทั้งนี้ทุนดังกล่าวมีระยะเวลารับทุน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2557 และครอบคลุมถึงค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ค่าใช้จ่าย 154,000 เยน/เดือน ค่าสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัย ค่าเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ

ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครไปยัง Hiroshima University ภายในวันที่เดือนมกราคม 2555 (ขยายเวลาสมัคร) สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02- 6285646-8 (ต่อ 105, 115 และ 117)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ