มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครรับตรง 2558

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ทาง ScholarShip.in.th ก็มีข่าวคราวดีๆ เกี่ยวกับโครงการรับตรงจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาฝากเพื่อนๆ กันครับ รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาชมไปพร้อมๆ กันเลยครับผม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกาศรับสมัครโครงการรับตรงสำหรับโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 เพื่อนรับนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าเรียนโดยตรงในระดับปริญญาตรีกับทางมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 ที่กำลังจะถึงนี้เลยนะครับ

สำหรับโครงการรับตรงนี้เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ปลายปีนี้เลยนะครับ มีเวลาเตรียมตัวพอสมควรเลย

 

9462_20120123p1

 

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
– สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
– สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
– สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
– สาขาวิชาประมง
– สาขาวิชาสัตวศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาเคมีประยุกต์
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
– สาขาวิชาการจัดการ
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาการเงิน
– สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการได้ที่ ระเบียบการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ