มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มอบทุนเรียนต่อป.โท-วิจัย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) มอบทุนการศึกษาและวิจัย ระดับปริญญาโท ด้านการบริหารสาธารณะ (MPM) โดยจะมอบให้แก่ผู้สมัครที่มีความโดดเด่นทางด้านการบริหาร เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นผู้กำหนดนโยบายระดับสากลรุ่นใหม่ ผู้รับทุนจะได้มีโอกาสไปศึกษาที่สถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในทวีปเอเชีย และประเทศทางฝั่งตะวันตก

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้มีโอกาสพัฒนามุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมไปถึงการได้มีโอกาสฝึกฝนอย่างจริงจังขณะที่อยู่ในสิงคโปร์ ก่อนที่จะได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด หรือมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในโครงการ MPM

โดยทุนการศึกษานี้ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ทางด้านการจัดการสาธารณะ (Public Management-MPM) ระยะเวลา 1 ปี ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้บริหารระดับสูงและผู้กำหนดนโยบายระดับสูงของหน่วยงาน โดยระหว่างการอบรมจะเน้นไปในเรื่องของมุมมองต่าง ๆ ของการจัดการ


กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้
– อายุระหว่าง 35-40 ปี
– เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการอย่างน้อย 8 ปี โดยจะต้องดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ๆ? และมีบทบาทที่แสดงความเป็นผู้นำที่เป็นที่ประจักษ์ในองค์กรที่ตนทำงานอยู่
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
– ค่าใช้จ่ายรายเดือน 1,350 เหรียญสิงคโปร์
– ค่าเล่าเรียน ค่าสอบ เงินประกันสุขภาพ รวมไปถึงที่พักขณะที่ศึกษาอยู่กับมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ
– ค่าตั๋วเครื่องบิน ที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเตรียมเอกสารต่างๆ ดังรายการด้านล่าง
– ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
– ใบระเบียนทางการศึกษา
– สำเนาใบรับปริญญา
– ผลคะแนน TOEFL 580 สำหรับการทดสอบแบบกระดาษ 237 สำหรับคอมพิวเตอร์ 85 สำหรับทางอินเทอร์เน็ตหรือ IELTS 6.5 หรือ GMAT (ถ้ามี)
– ประวัติทำงานโดยย่อ
– เรียงความ จำนวน 3 เรื่อง
– บุคคลอ้างอิง 3 คน
– สำเนาหนังสือเดินทาง

สามารถส่งใบสมัครไปได้ที่
Lee Kuan Yew School of Public Policy
National University of Singapore
469C Bukit Timah Road
Singapore 259772

ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2554

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ