มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ มอบทุนปริญญาโท

ทุนนี้อยู่ภายใต้ LEE KUAN YEW ? School of Public Policy? มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท จำนวน 4 สาขาวิชา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.Master in Public Policy Programme
หลักสูตร 1 ปี ที่นักศึกษาจะได้รับความรู้อย่างเข้มข้นจากประสบการณ์ของมืออาชีพ ที่จะช่วยให้นักศึกษา ได้ความรู้ใหม่ ๆ รวมไปถึงทักษะ ก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพในการจัดการ ซึ่งหลักสูตรนี้ ผู้สนใจสามารถเลือกได้ทั้งเต็มเวลา และพาร์ตไทม์
อาจารย์ ผู้สอน จะใช้วิธีการสอนแบบนำปัญหาพื้นฐานมาอธิบาย ก่อนที่จะนำเข้าสู่กรณีตัวอย่างในโลกของการทำงานอย่างแท้จริง นักศึกษาในสาขานี้ จะสามารถประยุกต์เทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำไปประเมินสถานการณ์????????? และแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ในที่สุด ซึ่งจะแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่แท้จริง และความชำนาญในการสื่อสาร

2.Master in Public Administration Programme
หลักสูตร 2 ปี เป็นสาขาวิชาที่เน้นในเรื่องของการวางรากฐานการทำงานและการวิเคราะห์ทางด้าน ทักษะ เพื่อผู้นำในอนาคตรวมไปถึงการพัฒนาส่วนบุคคลเพื่อให้เข้าใจในเรื่องของการทำ งานที่มีความชัดเจนมากขึ้น ในห้องหนึ่งจะรับนักศึกษาเพียง 60 คน ที่มาจากหลายสาขา อาชีพ เพื่อที่จะมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน การเรียนจะเน้นในเชิงแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เนื้อหาวิชาจะเน้นไปทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการจัดการ รวมไปถึงการจัดการองค์กร

3.Master in Public Management
จากความต้องการในเรื่องของการจัดการที่มีมากขึ้น ของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้การตัดสินใจในแต่ละเรื่องของคนระดับผู้บริหารจะต้องมีความชัดเจน และเด็ดขาดมากขึ้น บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง? นักศึกษา จะไม่ได้รับเพียงแต่การพัฒนาทางด้านมุมมอง และทักษะ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังสามารถที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรง กับการฝึกงานกับสถานทูต หรือว่าบริษัททั่ว ๆ ไปอีกด้วย โอกาสดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักศึกษาทุกคน ที่ต้องการออกไปพบกับปัญหาต่าง ๆ ในบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่

4.Master in Executive Programmes
โปรแกรม? Master in Executive Programmes? เป็นโปรแกรมที่เปิดขึ้นมารองรับผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป ที่ต้องการจะพัฒนา ปรับปรุง ความรู้ทางด้านการจัดการของตัวเอง เวลาส่วนใหญ่ของการศึกษา จะออกไปในรูปแบบการตั้งวงเสวนา หาความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งถือว่า เป็นงานที่ท้าทายสำหรับการจัดการอย่างแท้จริง
การเรียนการส อน เน้นในเรื่องของการสื่อสารระหว่างกัน รวมไปถึงการกระตุ้นด้วยกรณีตัวอย่าง การโต้แย้ง และการบรรยายกลุ่ม เพื่อที่จะสรุปงานด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์แก่นักศึกษาทุกคน

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
– ได้ รับเกียรตินิยมอันดับ 2 หรือสูงกว่าของ National University of Singapore หรือได้รับปริญญาตรีในหลักสูตร 4 และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าระดับบี (B)
– ผ่านการทดสอบจัดอันดับของมหาวิทยาลัย
– มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
TOEFL? 580 ข้อสอบกระดาษ
TOEFL 237 ข้อสอบคอมพิวเตอร์
TOEFL 80 ข้อสอบทางอินเตอร์เน็ต
EILTS 6.5
สำหรับคะแนนของ IELTS และ TOEFL สามารถใช้ได้ 2 ปี
– อายุระหว่าง 35- 45 ปี
– ต้องมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ขอทุนอย่างน้อย 8 ปี
– ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
– มีบุคลิกความเป็นผู้นำ

สิทธิประโยชน์ของทุน
– ค่าใช้จ่ายประจำเดือนตลอดระยะเวลาของการรับทุน
– การยืมหนังสือ
– การแบ่งห้องพัก
– ค่าเดินทางจากประเทศตัวเองไปยังสิงคโปร์
– ค่าเดินทางจากสิงคโปร์ กลับประเทศตัวเอง หลังจากเรียนจบ
– ค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าสอบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่พิจารณาเป็นกรณีไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.spp.nus.edu.sg/degree_prog_intro.htm

ที่มา : elearneasy.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ