มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin มอบทุนป.ตรี-โท

Anglia Ruskin University เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท โดยมอบทุนการศึกษามากมาย เพียงลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท และนักศึกษาที่สมัครแล้ว จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมชิงทุนการศึกษานี้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกรอกเอกสารขอชิงทุนนี้

ทุนการศึกษาของ Anglia Ruskin University แบ่งเป็นดังนี้
1. Merit Level (EUR 1,000)
2. Applicants from Thailand are expected to have a GPA of 2.7 or above.

1. Basic Level (EUR 500)
2. Applicants from Thailand are expected to have a GPA of 2.5-2.69

เมื่อทางมหาวิทยาลัยได้รับผลการเรียนล่าสุดแล้วทาง Anglia Ruskin University จะแจ้งผลผู้ได้รับทุนนี้

ติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ IEO Study Abroad
ห้อง 11A, ชั้น 11 อาคาร วานิสสา เลขที่ 29 ซ. ชิดลม ถ.เพลินจิต เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร : 0-2650-3532-3 โทรสาร: 0-2650-3534 Email : info@ieo.co.th หรือ www.ieostudyabroad.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ