มหาวิทยาลัย Heidelberg มอบทุนเรียนต่อประเทศเยอรมัน

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยากเรียนต่อเยอรมันนะครับ เนื่องจากมหาวิทยาลัย Heidelberg เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมัน ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

ทุนการศึกษาที่มอบให้เป็นทุนในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก โดยมอบให้ในสาขาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เภสัชศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

โดยทางมหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติผู้รับทุนไว้ว่า
1.ต้องจบปริญญาตรีตรงกับสาขาที่จะสมัครเรียนต่อ
2.สามารถสื่อสารภาษาเยอรมันได้

ในส่วนนี้เป็นแค่คุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น แต่ส่วนของคุณสมบัติโดยละเอียด สาสมาถดูได้ทาง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.hbigs.uni-heidelberg.de/main_msc_fellowships.html

รับสมัครก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2555 เท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ