มาดูกัน…ประเภทวีซ่าชนิดต่างๆ ของประเทศอังกฤษ

วันนี้ Scholarship.in.th จะพาเพื่อนไปทำความรู้จักกับประเภทของวีซ่าชนิดต่างๆของประเทศอังกฤษกันครับ เอาไว้สำหรับเพื่อนๆที่มีแพลนจะไปประเทศอังกฤษ…ตามไปดูกันเลยครับว่าจะมีกี่ประเภท

 

england-students-visa-960x350

 

หลักๆเลยเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดวีซ่าทั่วไป หมวดวีซ่าทำงาน และหมวดวีซ่าพำนักถาวร

เรามาเริ่มกันที่…หมวดวีซ่าทั่วไปก่อน

Visitor visa เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร

Transit Visa เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลต้องการที่จะเดินทางระหว่างสนามบินหรือท่าเรือในอังกฤษ หรืออาจจะต้องเปลี่ยนสายการบินและผ่านการตรวจคนเข้าเมือง หรืออาจจะเป็นการพักชั่วคราวในประเทศระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง

Visitors for business เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีธุระหรือติดต่อธุรกิจ ในสหราชอาณาจักร โดยรวมไปถึง

 • ธุรกิจทั่วไป
 • ธุระเกี่ยวกับสถานการศึกษาหรือกิจการการศึกษา รวมทั้งดูงานสถานศึกษา
 • แพทย์
 • หมอฟัน
 • นักกีฬาที่เดินทางเข้าประเทศเพื่อทำการแข่งขันต่างๆ
 • บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับกิจการศาสนา
 • นักแสดงหรือบันเทิง(ทำงานการแสดงบันเทิงในสหราชอาณาจักร

Special visitors กลุ่มนี้จะรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้

 • วีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล
 • วีซ่าคู่หมั้น/แต่งงาน
 • วีซ่านักเรียน (วีซ่าประเภทนี้ผู้ขอสามารถเรียนหลักสูตรระยะสั้นในสถาบันการศึกษาที่ได้จดทะเบียนเป็นสปอนเซอร์ “Tier 4 sponsor Register” หรือได้รับการรับรองเป็นทางการจากหน่วยงานทางการศึกษา หรือเป็นสถานศึกษาที่มีการตกลงกันอย่างเป็นทางการให้เป็นสถานศึกษาในต่างประเทศของท่านในระหว่างการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรได้โดยใช้วีซ่าประเภทนี้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองในฐานะนักท่องเที่ยว มิใช่นักเรียน ดังนั้นท่านจะไม่สามารถทำงานหรือต่ออายุวีซ่าได้)
 • วีซ่าผู้ปกครองของนักเรียน

Long Term Visit Visa เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ต้องการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลานาน การขอวีซ่าควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจยื่นคำร้องวีซ่าขอท่องเที่ยวระยะยาว ประเภท 1, 2, 5 หรือ 10 ปี เพราะมีความเป็นไปได้ว่า เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธคำร้องขอวีซ่า หรือท่อาจได้รับวีซ่าที่มีอายุใช้งานสั้นกว่าที่ยื่นคำร้องขอไว้ ในกรณีนี้ ไม่สามารถขอคืนส่วนต่างของค่าธรรมเนียมวีซ่าได้

Students Visa เป็นวีซ่านักเรียนซึ่งจะแบ่งเป็นแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

 • Student visitor (ท่านสามารถเรียนหลักสูตรระยะสั้นในสถาบันการศึกษาที่ได้จดทะเบียนเป็นสปอนเซอร์ “Tier 4 sponsor Register” หรือได้รับการรับรองเป็นทางการจากหน่วยงานทางการศึกษา หรือเป็นสถานศึกษาที่มีการตกลงกันอย่างเป็นทางการให้เป็นสถานศึกษาในต่างประเทศของท่านในระหว่างการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรได้โดยใช้วีซ่าประเภทนี้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองในฐานะนักท่องเที่ยว มิใช่นักเรียน ดังนั้นท่านจะไม่สามารถทำงานหรือต่ออายุวีซ่าได้)
 • Tier 4 General students and Tier 4 child student (ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ (นักเรียน Tier 4 Point Based System) สามารถทำงาน Part Timeได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกฎหมายการตรวจคนเข้าเมือง และท่านสามารถขอต่ออายุวีซ่าได้ในกรณีที่จำเป็น
 • Points-based system self assessment calculator
 • Tier 4 Policy guidance
 • Tier 4 Sponsor register
 • Tier 4 Adult students – Confirmation of Acceptance for Studies (CAS)
 • Tier 4 Child students – Confirmation of Acceptance for Studies (CAS)
 • Tier 4 Guide to financial maintenance requirements
 • Tier 4 Guide to UK student visas (You Tube video)

 

2a1355f93a5644108f221ace4a9b2963

 

หมวดวีซ่าทำงาน

Work/ Employment/ Permit free workers  วีซ่าทำงาน

 • Permit free workers
  • Sole representative of an overseas firm in the UK
  • Representatives of overseas newspapers, news agencies and broadcasting organizations
  • Overseas domestic workers in private households

Tier 1 (Highly skilled workers) วีซ่าทำงานสำหรับแรงงานมีฝีมือหรือทักษะขั้นสูง

 • Tier 1 (General skilled worker) migrant (สำหรับผู้ที่ต้องการจะไปหางานทำในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะต้องเป็นงานที่ใช้ประสบการณ์และทักษะความรู้ ความชำนาญระดับสูงและงานนี้ไม่จำเป็นต้องมีการประกาศรับสมัครงานในสหราชอาณาจักร)
 • Tier 1 Investor (สำหรับผู้ที่ต้องการนำเงินจำนวนมากไปลงทุนในสหราชอาณาจักร)
 • Tier 1 Entrepreneur (สำหรับผู้ที่ลงทุนในสหราชอาณาจักรโดยการจัดตั้งหรือเข้าซื้อกิจการ และมีส่วนในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่หนึ่งกิจการหรือมากกว่านั้น)
 • Tier 1 Post-study work (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรภายในระยะเวลา 12 เดือน และต้องการที่จะทำงานในสหราชอาณาจักรภายในช่วงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้)
 • Tier 1 Policy guidance

Tier 2 (Skilled workers) วีซ่าทำงานสำหรับแรงงานมีฝีมือหรือทักษะ

 • Tier 2 General skill worker (สำหรับผู้ที่มีนายจ้างเสนอ งานในตำแหน่งงานที่ไม่อาจหาผู้ที่เหมาะสมทำงานนี้ได้ในสหราชอาณาจักร วีซ่าประเภทนี้ยังรวมถึงผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปทำงานในตำแหน่งงานที่ขาดแคลนอีกด้วย)
 • Tier 2 Intra company transfer (สำหรับพนักงานของบริษัทระหว่างประเทศที่ถูกโอนย้ายจากสาขาในประเทศอื่นๆเพื่อไปทำงานในสาขาของบริษัทที่เปิดดำเนินการในสหราชอาณาจักร)
 • Tier 2 Sportsperson (สำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนชั้นนำที่สามารถพัฒนามาตรฐานกีฬาในประเภทนั้นๆไปสู่ระดับที่สูงกว่า)
 • Tier 2 Minister of religion (สำหรับพระ นักบวช บาทหลวง หรือ นักเผยแผ่ศาสนา ที่ต้องไปประจำการในตำแหน่งที่ว่างลง)
 • Tier 2 Policy guidance

Tier 5 – Youth mobility & temporary workers วีซ่าทำงานสำหรับลูกช้าชั่วคราว หรือลูกจ้างที่ต้องมีการย้ายถิ่นฐาน

 • Tier 5 Creative and sporting (สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในฐานะนักกีฬา นักแสดง หรือศิลปิน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน)
 • Tier 5 Charity worker (สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในฐานะของอาสาสมัคร หรือทำงานการกุศลโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง)
 • Tier 5 Religious worker (สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศาสนา ทั้งนี้อาจรวมถึงงานเทศนาสั่งสอน งานให้คำปรึกษาทั้งที่เกี่ยวข้องกับศาสนกิจและงานอื่นๆ)
 • Tier 5 Government authorised exchange (สำหรับผู้ที่ต้องการไปสหราชอาณาจักร เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความรู้และหลักปฏิบัติภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร)
 • Tier 5 International agreement (สำหรับผู้ที่ต้องการไปสหราชอาณาจักรเพื่อทำงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายระหว่างประเทศ)
 • Tier 5 Youth mobility scheme (สำหรับคนหนุ่มสาวจากบางประเทศที่ต้องการไปหาประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สหราชอาณาจักร)
 • Tier 5 Policy guidance

Points-based system

 • Self assessment calculator
 • Tier 1 Policy guidance
 • Tier 2 Policy guidance
 • Tier 4 Policy guidance
 • Tier 5 Policy guidance
 • Dependant Policy guidance

 

British Passport And Map

 

หมวดวีซ่าพำนักถาวร

Settlement visas วีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการพำนักถาวร

 • Husbands, wives, & partners (สำหรับผู้ที่ต้องการไปพำนักถาวรกับบุคคลที่พำนักถาวรในสหราชอาณาจักรในฐานะสามี ภรรยา คู่ชีวิตเพศเดียวกัน คู่หมั้น คู่หมั้นเพศเดียวกัน หรือคู่ชีวิตที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
 • Adopted children
 • Family members (สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักถาวรกับญาติที่พำนักถาวรในสหราชอาณาจักร)
 • Elderly dependent relatives (สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักถาวรในฐานะบิดามารดา ปู่ย่าตายาย หรือ ผู้ติดตามอื่นๆ ของบุคคลสัญชาติอังกฤษหรือบุคคลที่มีถิ่นฐานพำนักถาวรในสหราชอาณาจักร)

 

เพื่อนๆคงจะทราบกันแล้วนะครับว่าวีซ่าประเภทไหนที่จะเหมาะกับเพื่อนๆ

วันนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อน แล้วกับมาพบกับวาไรตี้ดีๆอัพเดททุกวันกับ Scholarship.in.th กันนะครับ

ที่มา: jobsamerica

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ