มาดูสายการบินที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุดในโลก เพียง 47 วินาทีต่อไฟลท์เท่านั้น!!

สำหรับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ...