มาดููค่าเทอมของ 7 คณะยอดฮิต หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยกันเถอะ!!!

 

น้องๆคนไหนที่กำลังสนใจศึกษาคณะที่ชื่นชอบในมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่นะครับ วันนี้เรามีค่าเทอมโดยประมาณของ 7 คณะยอดฮิตที่มหาวิทยาลัยเอกชนเปิด มาให้น้องๆทราบคร่าวๆแล้วล่ะครับ

 

1. วิศวกรรมการบิน

ๅ

 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนได้เปิดทำการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการบินในสาขาต่าง ๆ มากมาย โดยหลักสูตรที่แพงที่สุดในประเทศไทยขณะนี้เป็นหลักสูตรที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ “สาขาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินผู้ช่วยเครื่องบิน” จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ประมาณ 4,520,235 บาท

“สาขานักบินพาณิชย์” อีกหนึ่งหลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงรองลงมา เปรียบเทียบ 2 สถาบัน ระหว่าง ม.อัสสัมชัญ สาขาวิศวกรรมการบิน เอกวิชานักบินพาณพิชย์ตรี และ ม.รังสิต เปิดสอนที่สถาบันการบิน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ถือว่ามีค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกัน

 

ตารางเปรียบเทียบค่าเทอม “นักบินพาณิชย์”

2
ตารางเปรียบเทียบค่าเทอม “วิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน”

3

 

 
2. วิศวกรรมศาตร์ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์

4

 

หลักสูตรยอดฮิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกหนึ่งหลักสูตรนั่นก็คือ “สาขาไฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ที่เปิดสอนในทุกมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในส่วนของมหาวิทยาลัยรัฐบาลก็ถือว่าสูงกว่าคณะอื่น ๆ อยู่พอสมควร และหากมาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็ถือว่าสูงมากเช่นเดียวกัน

 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าเทอมสาขา ‘วิศวกรรมไฟฟ้า’

5

 

 
3. เศรษฐศาสตร์

6

 

เศรษฐศาสตร์ ถือเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในยุคที่มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่สูงมากในแต่ละประเทศทั่วโลก หลายมหาวิทยาลัยจึงเร่งพัฒนาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจในบ้านเรา จึงทำให้ “คณะเศรษฐศาสตร์” เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ขาดไม่ได้ในทุกมหาวิทยาลัย

 

ตารางเปรียบเทียบค่าเทอมหลักสูตร “เศรษฐศาสตร์”

7

 

 
4. บัญชี

 

8

 

สาขาวิชาที่เรียนแล้วไม่ตกงาน หนึ่งในนั้นจะต้องมีนักบัญชี อยู่ด้วยอย่างแน่นอน ด้วยเป็นทักษะเฉพาะที่จำเป็นในทุกองค์กร ทำให้สาขาวิชาบัญชีได้รับความนิยมเสมอมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่สำคัญเมื่อเรียนจบมาแล้วอัตรค่าจ้างค่อนข้างสูง และยังสามารถหารายได้เสริมจากการทำบัญชีได้อีกด้วย โดยค่าเทอมเฉลี่ยสูงสุดในสาขาบัญชี ตกเป็นของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นั่นเอง

 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าเทอมหลักสูตร “บัญชี”

9

 

 
5. นิเทศศาสตร์

10

 

ในยุคของการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศิลปะการสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากในยุคปัจจุบัน โดยคณะนิเทศศาสตร์ ได้รวบรวมศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารไว้อย่างครบถ้วน ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน ได้เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์มากมาย โดยเฉพาะ “สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์” เป็นสาขาที่เปิดสอนมากที่สุดในมหาวิทยาลัยเอกชน รองลงมาเป็น “สาขาการแสดง”

 

ตารางเปรียบเทียบค่าเทอม “นิเทศศาสตร์-สาขาวิชาการโฆษณา”

11

 

ตารางเปรียบเทียบค่าเทอม “นิเทศศาสตร์-สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์”

12

 

ตารางเปรียบเทียบค่าเทอม “นิเทศศาสตร์-สื่อสารการแสดง”

13

 

 
6. นิติศาสตร์

14

 

แม้จะไม่ใช่คณะยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของเด็กไทยส่วนใหญ่ แต่คณะนิติศาสตร์ ก็เปิดสอนในทุกมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน ค่าใช้จ่ายสูงสุดเป็นของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 420,535 บาท ตลอดหลักสูตร

 

ตารางเปรียบเทียบค่าเทอม “นิติศาสตร์”

15

 

 
7. สถาปัตยกรรมศาสตร์

16

 

ใคร ๆ ก็กรี๊ดหนุ่ม-สาวสถาปัตย์ฯ ที่เรียนด้านการออกแบบ และการผสมผสานกับเทคนิควิทยาการทั้งทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรม หรือออกแบบภายใน เมื่อเรียนจบออกมาแล้วมีรายได้ที่สูงเลยทีเดียว แต่กว่าจะเรียนจบได้นอกจากการเรียนที่ยากแล้ว ถ้าเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน สาขาสถาปัตกรรม ก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายสูงเช่นเดียวกัน โดยรวมแล้วตกอยู่ที่ประมาณ 4 แสนกว่าบาท ตลอดหลักสูตร

 

ตารางเปรียบเทียบค่าเทอม “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์”

17

 

 
8. แพทยศาสตร์/ พยาบาลศาสตร์

18

 

สาขาการแพทย์ ในมหาวิทยาลัยเอกชน ถือว่ายังไม่เปิดสอนมากนัก ยกเว้นมหาวิทยาลัยรังสิต ที่เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการแพทย์ ทันตกรรม เภสัช และพยาบาล ครอบคลุมหลักสูตรเท่ากับมหาวิทยาลัยรัฐบาลหลายแห่ง แต่ก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบมหาวิทยาลัยของรัฐ สูงสุดเป็นหลักสูตรทันตแพทย์ศาสตร์ (Bilingual) มหาวิทยาลัยรังสิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรตกอยู่ที่ประมาณ 5,400,000 บาท

สำหรับ “พยาบาลศาสตร์” ถือว่าเป็นหลักสูตรทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเอกชน เปิดสอนมากที่สุดทั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ม.รังสิต, ม.สยาม และ ม.เกษมบัณฑิต

 

ตารางเปรียบเทียบค่าเทอม “แพทยศาสตร์”

19

 

ตารางเปรียบเทียบค่าเทอม “พยาบาลศาสตร์”

20

 

 

ค่าเทอมถือว่าแพงหูฉี่เลยนะครับสำหรับแต่ละคณะ แต่ล้วนเป็นอาชีพที่ขาดแคลนทั้งนั้นเลยก็ว่าได้ เพื่อนๆคนไหนงบถึงก็อย่ารีรอเลยนะครับ นอกจากจะได้เรียนคณะที่ชื่นชอบแล้วยังหางานง่ายอีกด้วย

 

source: eduzones

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ