มาดู 20 โครงการรับตรงดีๆ จากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558

 

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้เราก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับโครงการรับตรงดีๆ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาฝากกันครับผม

 

เพื่อนๆ หรือน้องๆ คนไหนที่อยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนี้ แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีกี่โครงการหรือแต่ละโครงการมีรายละเอียดอะไรบ้าง อาจจะทำให้พลาดโอกาสดีๆ หรือเสียสิทธิ์ไปได้ง่ายๆ

 

วันนี้เราเลยได้รวบรวมเอา 20 โครงการรับตรงแบบพิเศษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดในปีการศึกษา 2558 มาให้ชมกันจ้า…

 

banner-1

 

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ (21ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ
เอกสารประกอบการสมัคร

 

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ (21ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ
เอกสารประกอบการสมัคร

 

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ (21ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ
เอกสารประกอบการสมัคร

 

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ (21ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ
เอกสารประกอบการสมัคร

 

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์(21ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ
เอกสารประกอบการสมัคร

 

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ -ชนบท) (21ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ
เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน
คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารการสมัครขอรับทุน

 

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โครงการจุฬาฯ-ชนบท)(โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) (21ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ
เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน
คำแนะนำการสมัครขอรับทุน

 

 8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (21ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ
เอกสารประกอบการสมัคร

 

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (21ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ
เอกสารประกอบการสมัคร

 

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ (21ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ
เอกสารประกอบการสมัคร

 

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (21ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ
เอกสารประกอบการสมัคร

 

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ (22ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ

 

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาตร์ (22ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ

 

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศลิปศึกษา คณะครุศาสตร์ (22ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ

 

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (22ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ
เอกสารประกอบการสมัคร

 

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (25ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ

 

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (25ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ

 

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (25ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ

 

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (25ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ

 

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ (25ส.ค.57)
รายละเอียดประกาศ
เอกสารประกอบการสมัคร

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ