มาทำความเข้าใจกับ Subject Verb Agreement ในข้อสอบ TOEIC กันเถอะ !

   ...