มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright)? มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท? เพื่อเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันดีงาม ระหว่างประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา ผ่านการมอบทุนการศึกษา ที่ชื่อว่า? Open Compettition Scholarship Program

เป็นทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิ มอบให้ มีด้วยกันหลายสาขา ยกเว้นสาขาแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เป็นต้น? โดยทุนการศึกษาประเภทนี้ จะถูกคัดเลือกด้วยการมองไปในเรื่องของความสามารถส่วนบุคคล เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะภายนอกหรือว่าภายใน เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่มีมานานแล้ว และสามารถการันตีคุณภาพของผู้รับทุนได้เป็นอย่างดีจากอดีตที่ผ่านมา ผู้ได้รับทุนการศึกษาโปรแกรมนี้ จะได้มีโอกาสศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้ซึค่งกันและกันอย่างเท่าเทียม

สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนจะได้รับคือ ค่าเล่าเรียนทั้งหมด? ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน? ค่าประกัน และค่าเดินทางระหว่างประเทศ คือจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน สัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง??? จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยในเมืองไทย ในช่วงเวลาที่กำหนด? เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.0 คะแนนสอบ TOEFL 213 สำหรับคอมพิวเตอร์ 550 หรือมากกว่า สำหรับแบบทดสอบเป็นกระดาษสอบ สอบสัมภาษณ์ที่ประเทศไทย? ต้องได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาแล้ว

ขั้นตอนการรับสมัคร? ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fulbrightthai.org? เอกสารการสมัคร ต้องประกอบด้วยใบสมัครจำนวน 4 แผ่น รูปถ่าย 3 รูป ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จำนวน 4 ชุด ใบผลสอบ TOEFL จำนวน 4 ชุด? จดหมายแนะนำตัว ที่ปิดผนึกอย่างเรียบร้อย จำนวน 2 ชุด ใบสมัครที่สมบูรณ์และเอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งผ่านทางเมล์ โดยทางมูลนิธิ จะเปิดรับระหว่างวันจันทร์ ? วันศุกร์ เวลา 8.30 ?? 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2285-0581-2 วันหมดเขตรับสมัคร เดือนเมษายน

โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ