มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาตินิโทริ มอบทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี-โท

มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาตินิโทริ (Nitori International Scholarship Foundation)...