มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาตินิโทริ มอบทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ป.ตรี-โท

มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาตินิโทริ (Nitori International Scholarship Foundation) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกจำนวน 55 ทุน เพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นในปีการศึกษา 2012 โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– นักเรียนจากทั่วโลกที่ไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น
– ปัจจุบันสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 26 ปี ส่วนผู้สมัครในระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 28 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2012)
– ผลการเรียนดี มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
– มีทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารเป็นอย่างดี
– ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและไม่เคยได้รับทุนใด ๆ มาก่อน
– มีความเต็มใจในการสนับสนุนความเข้าใจระหว่างประเทศและมิตรภาพร่วมกัน
– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนทุนที่ NISF จัดขึ้นปีละสองครั้ง

ขั้นตอนการสมัคร
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ NISF เพื่อกรอกแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาปี 2012 (ยังไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารประกอบในขั้นตอนนี้)

การคัดเลือกรอบแรกจะพิจารณาจากข้อมูลที่กรอกในใบสมัคร และแจ้งให้ทราบเพื่อเตรียมตัวสอบทางเว็บไซต์ โดยผลจากการทดสอบเว็บเป็นเกณฑ์การคัดเลือกให้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ครั้งแรกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี ค.ศ.2012

นักศึกษาระดับปริญญาตรี : ในปัจจุบันเป็นนักเรียนปกติในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะเข้าเรียนปีที่สามหรือที่สี่ ซึ่งเปิดภาคเรียนในเดือนเมษายนปี ค.ศ.2012
นักศึกษาระดับปริญญาโท : ในปัจจุบันเป็นนักเรียนปกติที่กำลังเรียนอยู่ในปีการศึกษาแรกหรือที่สองของหลักสูตรปริญญาโทที่เปิดภาคเรียนในเดือนเมษายนปี ค.ศ. 2012

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เดือนละ 100,000 เยน (ประมาณ 39,650 บาท/เดือน)
นักศึกษาระดับปริญญาโท เดือนละ 110,000 เยน (ประมาณ 43,615 บาท/เดือน)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม
NISF อาจจะปิดรับสมัครเร็วกว่ากำหนดหากได้รับใบสมัครจำนวนมาก

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ Website: www.nitori-shougakuzaidan.com
หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Public Interest Incorporated Foundation
Nitori International Scholarship Foundation
TKamiya Kita-ku,Tokyo 115-0043, Japan
Tel: +81-(0)3-3903-3591 (9:30-18:30/Mon-Fri)
Fax: +81-(0)3-6741-1281
E-mail: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ