มูลนิธิทุนการศึกษาระหว่างประเทศซาโต ประเทศญี่ปุ่น มอบทุนป.ตรี-โท

มูลนิธิ ทุนการศึกษาระหว่างประเทศซาโต ประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาไทยที่ผ่านการตอบรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโทยังสถาบันในญี่ปุ่น ขอรับทุน Scholarship for Self-Supporting Students รวม 25 ทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาต่อในญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาให้ทุน 2 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทยและผ่านการตอบรับเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีหรือปริญญาโทยังสถาบัน ที่รับรองด้วยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่น
3. มีสถานะเป็นนักศึกษา
4. มีความสนใจร่วมส่งเสริมความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างประเทศ และสามารถเข้าร่วมการประชุมของมูลนิธิ (ปีละ 6 ครั้ง)


5. ไม่มีบิดา มารดาทำงานอยู่ในญี่ปุ่น
6. ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
7. ศึกษาต่อในหลักสูตรที่เหลือระยะเวลามากกว่า 1 ปีจึงจะสำเร็จการศึกษา

SISF Office
Address:
Asahi Seimei Ebisu Building 11th Floor
1-3-1 Ebisu, Shibuya-ku
Tokyo, Japan
Postal Code 150-0013
Telephone: (81) 3-5789-2190
Fax: (81) 3-5420-5682

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sisf.or.jp/eng/index.php

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ