มูลนิธิวิทยุการบินฯ ให้ทุนการศึกษา

มูลนิธิ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย? เปิดรับสมัครเด็กพิการด้อยโอกาส 5 ประเภทประกอบด้วย พิการทางการมองเห็น? พิการทางการได้ยิน? พิการทางร่างกาย? พิการทางสติปัญญา หรือสุขภาพ? และออทิสติก ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี? อุดรธานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาท จำนวน 161 ทุน เป็นจำนวนเงิน 805,000 บาท โดยสมัครได้ที่ บริษัท? วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2552

ทั้ง นี้ เพื่อเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ ผู้ที่สนใจสามารถบริจาคเงินโดยโอนผ่านเข้าบัญชีออมทรัพย์? ?มูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทย? ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีเลขที่ 009-0-06465-8 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-285-9040 หรือดูรายละเอียดที่ www.aerothai.co.th
ข้อมูลดีๆ จาก นิตยสารการศึกษาวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ