มูลนิธิ Heinrich Boll มอบทุนเรียนต่อประเทศเยอรมัน

มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (Heinrich Boll Foundation) ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาด้านการเมือง จากประเทศเยอรมนี มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี

รายละเอียดทุนการศึกษา
Heinrich Boll Foundation มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกประมาณ 1,000 คนต่อปี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา

ทุนนี้เสนอโอกาสการเรียนรู้แก่นักเรียนทั่วโลกที่เข้าศึกษาในมหาวิยาลัยของรัฐหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ได้รับการยอมรับ (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือเทียบเท่า) ในประเทศเยอรมนี มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Fachhochschulen) หรือมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์ (Kunsthochschulen)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ผู้สมัครจะต้องเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ (เช่น มหาวิทยาลัยเน้นภาคปฏิบัติ หรือ Fachhochschule) ในประเทศเยอรมนี ในระยะเวลาที่ให้ทุนการศึกษา
– ต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่าจบการศึกษาแล้วและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเบื้องต้น เนื่องจากโปรแกรมส่วนใหญ่สนับสนุนนักศึกษาให้เรียนต่อระดับปริญญาโท
– ต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันเป็นอย่างดี และแสดงหลักฐานว่ามีความรู้ภาษาเยอรมันตามสมควร ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการการเลือก ทั้งการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ปรกติจะใช้ภาษาเยอรมัน ยกเว้นการสัมภาษณ์อาจใช้ภาษาอังกฤษในบางกรณี ทุนนี้ให้โอกาสแก่ชาวเยอรมันและนักศึกษาต่างชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร
Scholarship Department
Heinrich-Boll-Stiftung
Studienwerk Schumannstr. 8
10117 Berlin GERMANY
E-mail: studienwerk@boell.de
เวบไซต์ www.boell.de/scholarships

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ