ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการรับตรงรัสเซียศึกษา 2558

 

อีกหนึ่งโครงการรับตรงดีๆ ก็มาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นกันครับผม มาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันเลยนะครับ

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 นี้ครับผม

 

สำหรับโครงการนี้จะเปิดรับสมัคร  15 มีนาคม พ.ศ. 2558 – วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ซึ่งจะเปิดจํานวนที่รับเข้าศึกษา 100 คนครับ

 

KaseyMitchell_Russia

 

คุณสมบัติ
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียน นักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
– คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ ระเบียบการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ