ม.นอร์ทเชียงใหม่ มอบทุนปริญญาตรี ดูรายละเอียดได้เลย !!

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะครับ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ประกาศสอบคัดเลือกทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่ 10มีนาคม 2555เวลา 08.00น. ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ โดยปีนี้จะการสอบชิงทุนมี? 3? ประเภท

โดยทุนทั้ง 3 ประเภท ประกอบไปด้วย
1. ทุนเพชรดาวรุ่ง
-? ประเภท (ก) คือ ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาในระดับประเทศ / ทีมชาติ
-? ประเภท (ข)? คือ ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาในระดับกีฬานักเรียน? นักศึกษาแห่งประเทศไทย? เยาวชนแห่งชาติ? กีฬาแห่งชาติ
-? ประเภท? (ค)? คือ ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น? หรือเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

2.ทุนเพชรวิษณุ? คือ ผู้ได้รับทุนต้องสอบได้คะแนน? 70%ของการสอบ? มีผลการเรียน 2.50ขึ้นไป

3. ทุนศิลปดุริยนาฏ? คือ ทุนความสามารถพิเศษ เช่น ด้านดนตรีไทย/สากล? ด้านศิลปะ? ด้านการแสดง? ด้านนาฏศิลป์และฟ้อนรำ? เชียร์ลีดเดอร์? ศิลปวัฒนธรรมไทย/สากล? มีผลการเรียน 2.00? ขึ้นไป

ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะได้สิทธิเรียนฟรีในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ นับว่าน่าสนใจมากทีเดียวครับ

ผู้สนใจสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 053-819953 และ 053-819999
www.northcm.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ