ม.เนชั่น มอบทุนการศึกษาป.ตรี-โท พร้อมแจก Galaxy Tab 10.1

มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี 3.00 ขึ้นไป ได้เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

และในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยยังได้ร่วมกับบริษัท ซัมซุง มอบซัมซุงกาแล็กซี่แทป 10.1 ให้นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยในปี 2555 นี้ อีกด้วย

ทุนที่มอบให้แบ่งเป็น 2 โครงการ
โครงการที่? 1 : โครงการทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ?โครงการเรียนดี มีจิตอาสา?
สำหรับโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญทางโรงเรียนที่พิจารณาเสนอนักเรียนที่มีประวัติการเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า? 3.00? และเป็นผู้ที่มีบทบาท/กิจกรรมทางด้านการเป็นคนดีมีจิตอาสาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชน จำนวน 1-2 คน เพื่อเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

โครงการที่ 2 : โครงการ The Nation U Pro
โครงการ The Nation U Pro รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมอันดับที่ 1-5 ของโรงเรียนรัฐบาลประจำจังหวัด ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแสดงหลักฐานการรับรองผลการเรียนจากโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ปริญญาตรี

1. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)
4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
6. หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาการท่องเที่ยว)
7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ (เสาร์ ? อาทิตย์)

โดยทุกหลักสูตรรับซัมซุงกาแลกซี่แทป 10.1 ไว้ใช้ในการเรียนการสอน 1 คนต่อ 1 เครื่อง

หลักสูตรปริญญาโท
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.)
3. หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Ed.)

สำหรับนักเรียนทุนรับจำนวนจำกัด 100 ทุนเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่054-820099? (6 คู่สาย) http://www.nation.ac.th/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ