ม.แคนเบอร์ร่า ให้ทุนเรียนต่อออสเตรเลียป.ตรี-โท-เอก

มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ตั้งมาตั้งแต่ปี? ค.ศ 1968 เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก มีสถาบันสอนภาษา (University of Canberra English Learning Institute, UCELI) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับต่างๆ และยังเป็นศูนย์สอบ IELTS แห่งเดียวในเมืองแคนเบอร์ร่า

สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และ เอก เปิดสอนดังนี้
– Business and Government
– Arts and Design
– Education
– Health
– Information Sciences and Engineering
– Law
– Applied Science

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดแต่ละคณะวิชาได้ที่ www.canberra.edu.au

นักศึกษาที่สนใจศึกต่อในระดับปริญญาเอกสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.canberra.edu.au/research-students

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณสาวิตรี กิตติสาร , Country Manager
University of Canberra
Mobile phone:? 081 551 2678, 083 612 8885

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ