ม.KAUST มอบทุนด้านวิศวะและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิง อับดัลลาห์ (King Abdullah University of Science and Technology KAUST) คือ มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยทันสมัยล้ำยุคแห่งนี้ สร้างอยู่บนพื้นที่ 36 ล้านตารางเมตร บนชายฝั่งทะเลแดง (Red Sea) ใกล้กับเมืองราไบจ์ ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ในชื่อที่ว่า The KAUST Discovery Scholarship ประจำปีการศึกษา 2009-2010 สมัครได้ถึงวันที่ 9 พ.ย.นี้


คุณสมบัติตามที่ทุนการศึกษา KAUST Discovery ต้องการมีดังนี้

ต้องมีรายงานการเรียนระดับปริญญาตรีเป็นทางการ หรือระเบียบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแสดงสาขาวิชาที่เรียนและความสำเร็จสูงสุด ในการเรียน

ปัจจุบันต้องได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในคณะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่ KAUST (วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์)
เกรดเฉลี่ยรวมทุกชั้นปี อย่างน้อย 3.0

ต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยหนึ่งประเภท ต่อไปนี้
550 TOEFLสอบข้อเขียน
213 TOEFLคอมพิวเตอร์
79-80?TOEFLอินเทอร์เน็ต
6.0 IELTS

ต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะศึกษาหลักสูตรวิชาต่าง ๆ แสดงความเป็นผู้นำ

สามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย KAUST

ผู้สมัครได้รับการตัดสินจากการพิจารณาอย่างเปิดเผยและอิสระ จากคณะกรรมการคัด เลือกนักศึกษา ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสากล และคณะนักวิจัยชั้นนำจากทั่วโลก คณะกรรมการคัดเลือกจะมองบัญชีรายชื่อผู้ที่รับการคัดเลือกเป็นครั้งสุดท้าย

วันสุดท้ายของการคัดเลือก คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2008 โดย KAUST จะสรุปผลการคัดเลือกกลุ่มผู้รับทุนการศึกษา KAUST Discovery กลุ่มแรกภายในสิ้นปี พ.ศ.2008

สำหรับผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา KAUST โปรดเยี่ยมชมที่

เว็บไซต์: www.kaust.edu.sa

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ