รวมมิตรโครงการรับตรงกว่า 13 โครงการจากทางมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว ScholarShip.in.th สำหรับวันนี้ใครที่กำลังหาโครงการรับตรงดีๆ อยู่ล่ะก็ มาติดตามรายละเอียดกันได้เลยครับผม

 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี สำหรับปีการศึกษา 2558 ที่กำลังจะถึงนี้เลยครับเพื่อนๆ พลาดไม่ได้เลยล่ะ

 

สำหรับโครงการของมหาวิทยาลัยทักษิณในตอนนี้ก็จะมีกว่า 13 โครงการเลยนะครับ มาชมกันเลยดีกว่า

 

26261010200949ตึกโดม

 

โครงการต่างๆ
โควตาพิเศษ ม.ทักษิณสัญจร (TSU Active Recruitment)  สอบสัมภาษณ์ (เลือกได้ 1 สนามสอบ)

โควตาโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โรงเรียนเสนอชื่อนักเรียนแผนวิทย์ 1 คน/แผนศิลป์ 1 คน

โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สอบสัมภาษณ์ /เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง

โครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ (เตรียมชุดกีฬามาวันสอบ)

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สอบสัมภาษณ์

โครงการผู้นำท้องถิ่นรุ่นเยาว์  สอบสัมภาษณ์

การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไป ปีการศึกษา 2558 ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/58 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

โครงการนักเรียนคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม พิจารณาการผลการเรียนและเกียรติบัตร

โครงการเส้นทางสู่แดนมังกร สอบสัมภาษณ์ เข้าเรียนในหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาจีน

โครงการทายาท อสม.ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ พิจารณาการผลการเรียนและคุณสมบัติ

โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ พิจารณาการผลการเรียนและเกียรติบัตร

โควตาแพทย์แผนไทย 1 คน 1 จังหวัด ใน 14 จังหวัดภาคใต้ พิจารณาการผลการเรียนและคุณสมบัติ

โครงการเพชรศิลป์ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าเรียนในคณะศิลปกรรมศาสตร์

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ