รัฐบาลคูเวต มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี ให้นักเรียนไทย

สวัสดีครับ วันนี้ ScholarShip.in.th มีทุนสำหรับผู้สนใจที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่ต่างประเทศมาฝากกันนะครับ

 

ทุนนี้เป็นทุนที่รัฐบาลคูเวตมอบให้กับ น้อง ๆ ที่พึ่งจบ ม.6 มาหมาด ๆ นะครับ หรือ จบมาไม่เกิน 2 ปี เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2555-2556 โดยต้องมีสัญชาติไทย และ ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศคูเวต และมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 3.00 ในสายศิลป์ และ 2.75 ในส่วนของสายวิทย์ อีกทั้งไม่เคยได้รับทุนเกี่ยวกับประเทศคูเวตมาก่อน

โดยมีหลายสาขาวิชาให้เลือก เช่น สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ อิสลามศึกษา นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์

มาดูสิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครกันดีกว่าครับ
-รูปถ่าย 4×6 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป
-ใบขอรับทุน
-สำเนาพาสปอร์ต(มีอายุใช้งานมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี)

มีเอกสารที่ต้องแปลเป็นภาษาอาหรับควบคู่ไปด้วยนะครับ
-ใบขอรับทุน(ระบุคณะที่ต้องการ 1 คณะเท่านั้น)
-ประกาศนียบัตร และ ใบแสดงผลการเรียน
-สำเนาสูจิบัตร
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-ใบรับรองแพทย์
-ใบรับรองความประพฤติโดยสถานศึกษา

 

สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 27 กรกฏาคม 2555 เท่านั้น !!!

ผู้ที่ต้องการสมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารไปยัง กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Tel. 0 2281 7070
Fax. 0 2821 7112

แล้วพบกับทุนใหม่ ๆ อัพเดททุกวันที่ ScholarShip.in.th นะครับ ^^”

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ