รัฐบาลจอร์แดน มอบทุนระดับปริญญาตรี

Ministry of Higher Education and Scientific Research ประเทศจอร์แดน เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาไทย (เฉพาะค่าเล่าเรียน)? ประจำปีการศึกษา 2010/2011 จำนวน 5 ทุน แยกเป็นคณะและสาขาดังนี้

1.มหาวิทยาลัย Aal Al Bayt จำนวน 3 ทุน เพื่อศึกษาสาขาฟิสิกส์ (กฏหมายอิสลาม) อูซูลลุดดีน (อิสลามศึกษา) และอักษรศาตร์ (ภาษาอาหรับ) สาขาละ 1 ทุน

2.มหาวิทยาลัย Mu?tah จำนวน 2ทุน เพื่อศึกษาสาขาอูซูลลุดดิน (อิสลามศึกษา) และอักษรศาสตร์ (ภาษาอาหรับ) สาขาละ 1 ทุน

หลักฐานในการสมัคร
1.ใบแสดงผลการเรียน (ภาษาอังกฤษ) 1 ชุด ถ้าเป็นวุฒิศาสนา แปลเป็นภาษาอาหรับ
2.ใบรับรองจบการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 1 ชุด
3.สำเนาสูจิบัตร (ภาษาอังกฤษ) 1 ชุด
4.รูป 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามาถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ? สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2628-5646 ต่อ 115 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2553 สนใจดูรายละเอียดของมหาวิทยาลัยได้ที่ www.mutah.edu.jo

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ