รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุน MEXT Scholarship

มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) ประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร International Technology Management Program (English Program) ในภาควิชา Technology Management for Innovation

โดยผู้สมัครสามารถทำการสมัครแล้วยื่นรายละเอียดไว้ได้ในเว็บไซต์ ถ้ามีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ จะได้รับการคัดเลือกมอบทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) โดยทุนนี้จะมอบให้จำนวนทั้งสิ้น 7 ทุน

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2011

การรับสมัคร สมัครออนไลน์ได้ที่
http://www.t.u-tokyo.ac.jp/etpage/international_affairs/global30.html#head2

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ