รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาว ScholarShip.in.th วันนี้เรามาชมข่าวคราวเกี่ยวกับทุนการศึกษา จากประเทศญี่ปุ่นกันนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนนี้กันเลยนะครับ

รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขา Public Administration หรือPublic PolicyNational Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเลยครับ

ทุนการศึกษานี้ จะมีจำนวนทั้งหมด 1 ทุนเท่านั้น โดยจะมีระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนกันยายน 2558 ซึ่งแน่นอน เป็นทุนเต็มจำนวนครับ

 

beautiful-japanese-kimono-woman-and-red-leaves-in-autumn-in-kyoto-japan-651x433

 

คุณสมบัติ
 – เป็นข้าราชการพลเรือน ที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงกลาโหม
 – อายุไม่เกนิ 40 ปี
 – สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย ป.ตรี และมีผลการเรียนดีมาก
 – มีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างน้อย 3 ปี
 – มีผลคะแนนสอบ TOEFL มากกว่า 550 หรือ 213 (Computer-based) หรือ 79 (Internet-based) หรือ IELTS ไม่ต่ ากว่า 6.00
 – มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

 

ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และส่งใบสมัคร หลักฐานและเอกสารต่างๆ ทาง EMS ไปที่

 

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
เลขที่ 57/111 ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

japan_hokkaido_landscape_wallpaper

 

เพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2556 นี้เท่านั้นนะครับ โดยทางสำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

แล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อน ๆ กับข่าวคราวและข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา อัพเดทได้ทุก ๆ วันที่ ScholarShip.in.th เท่านั้นนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ