รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนญี่ปุ่นศึกษา สำหรับนักศึกษาป.ตรี เรียนฟรีที่ญี่ปุ่น

กลับมาพบกับข่าวทุนการศึกษาจากเว็บ ScholarShip.in.th กันอีกครั้งนึง สำหรับวันนี้ใครที่อยากจะไปญี่ปุ่นน่าจะถูกใจ กับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนี้ครับ

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนสำหรับนักศึกษาไทย ผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่นครับ

 

ทุนที่มอบให้จะเป็นทุนระยะเวลา 1 ปี โดยนักศึกษาทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเดินทางไปกลับ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอีกประมาณเดือนละ 117,000 เยนอีกด้วย

 

japan-scholarship

 

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร กำหนดเอาไว้ว่า
– มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-29 ปี เกิดระหว่าง 2 เมษายน 1983 – 1 เมษายน 1995
– กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2-3 ในวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
– มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นดี และมีสุขภาพแข็งแรง

 

ใครที่สนใจจะสมัครรับทุน ต้องใช้เอกสารต่างๆดังนี้
– รูปถ่ายขนาดเดียวกับหนังสือเดินทาง อายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
– เอกสารแสดงสถานภาพนักศึกษา
– ผลสอบวัดภาษาญี่ปุ่น

 

ขั้นตอนการสมัคร สามารถสมัครได้ที่สถานฑูตญี่ปุ่น ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคมนี้ ที่สถานฑูตญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2696-3000, 0-2696-3004 (Ms. Supatra Pothong / Ms. Rungaroon Pattanathanes)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ