รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เด็กไทย โครงการ JENESYS 2.0

สวัสดีครับ วันนี้ชาว ScholarShip.in.th...