รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้เด็กไทย โครงการ JENESYS 2.0

สวัสดีครับ วันนี้ชาว ScholarShip.in.th ที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่นอยู่จะต้องถูกใจอย่างแน่นอน เรามีทุนการศึกษาสำหรับน้องๆเยาวชน เพื่อไปร่วมโครงการในญี่ปุ่น ลองติดตามรายละเอียดเลย

รัฐบาลญี่ปุ่น จัดโครงการเครือขายแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชน ในชื่อ JENESYS 2.0 เพื่อให้เยาวชนจากต่างชาติและเยาวชนญี่ปุ่น ได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงศึกษาดูงานในญี่ปุ่น

โครงการนี้เปิดรับคนไทยจำนวน 50 คน ซึ่งประกอบไปด้วยเยาวชน 48 คน และอาจารย์ 2 คน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 มีนาคม 2557 โครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

japan-culture-scholarship

 

ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-30 ปี
– มีสุขภาพแข็งแรง
– สนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
– เข้าใจและยอมรับวัตถุประสงค์ของโครงการ
– ไม่เคยเข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่น

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
– ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ดาวน์โหลดได้ที่นี่
– ผลงานหรือหลักฐานแสดงความสามารถตามสาขาที่สมัคร

 

japan-culture-scholarship2

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
666 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700

 

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2557 หลังจากนั้นจะต้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.m-culture.go.th หรือโทร 02 422 8946 ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ