รัฐบาลตุรกี มอบทุนการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน

รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี...